Projekts „BALTIC BIRD”

balticBird 


Liepājas lidostā no 2012.gada marta līdz 2014.gada 8.decembrim tika realizēts ES līdzfinansēts Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts „BALTIC BIRD” (Improved accessibility of the Baltic Sea Region by air transport).

Kopējais finansējums sastādīja 200 000,00EUR.

Projekts daļēji tika finansēts no Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta.

Projekta ietvaros Liepājas lidostā tika veiktas šādas aktivitātes:

1. „Liepājas lidostas pasažieru potenciāla analīze” tika veikta sadarbībā ar „MKmetric Geselleschaft fur systemplanung mbH” (Vācija);
2. „Lidostas mārketinga kompleksa izstrāde” tika veikta sadarbībā ar „Stolleprover AB” (Zviedrija) un „IC Aviation” Ltd (Īrija);
3. „Pieteikumu vadlīniju izstrāde Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai un Maršrutu attīstības fondu izmantošanai” – „Northpoint Aviation Services” Ltd (Apvienotā Karaliste);
4. „Reģionālas ekonomiskais pētījums par Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanu maršrutiem no Liepājas lidostas un Maršrutu attīstības fondu izmantošanu" – SIA „Baltkonsults”, Latvija.

Papildus informācija angļu valodā par projektu „BALTIC BIRD” pieejama šeit:
http://www.baltic-bird.eu vai pdfBrochure_Baltic_Bird_web.pdf

 

 balticSee

 

 

Projekts „Liepājas starptautiskās lidostas rekonstrukcija”

KF logo kopa

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/004 "Liepājas starptautiskās lidostas rekonstrukcija" mērķis ir veicināt Liepājas starptautiskās lidostas infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu gaisa satiksmi un radītu priekšnoteikumus regulāru iekšzemes un starptautisko lidojumu uzsākšanai.

Finansējums:

  • ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85%;
  • Privātais finansējums 15%.

Projekta laikā tiks veiktas šādas investīciju aktivitātes:

1. Skrejceļa seguma atjaunošana un lidjoslas nostiprināšana;
2. Manevrēšanas ceļa seguma atjaunošana un paplašināšana;
3. Perona un gaisa kuģu stāvvietu atjaunošana;
4. Lidlauka drenāžas sistēmas atjaunošana;
5. Jaunas lidlauka apgaismojuma sistēmas iegāde un uzstādīšana.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Liepājas starptautiskās lidostas attīstība" laikā ir veikti iepirkumi "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Liepājas starptautiskās lidostas rekonstrukcija" un „Būvdarbi saskaņā ar tehnisko projektu „Liepājas starptautiskās lidostas rekonstrukcija””.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas vīziju pilsētai kā starptautiskam loģistikas centram ir jābūt ērti sasniedzamai, ko vienlaicīgi ar vairākiem citiem transporta veidiem nodrošina arī aviosatiksme.