SIA „Aviasabiedrība “Liepāja”” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība un SIA „Aviasabiedrība “Liepāja”” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

SIA "Avisabiedrība "Liepāja""_struktūra.PDF

 

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” stratēģiskie mērķi:

1. Starptautiskas lidostas ekspluatācija, Liepājas un reģiona sasniedzamības nodrošināšanai un sociālekonomiskai attīstībai;

2. Regulāro pasažieru pārvadājumu attīstība, kā efektīvākais instruments Liepājas un reģiona starptautiskai sasniedzamībai;

3. Mērķtiecīga lidostas kapacitātes iespēju izmantošanas paplašināšana, attīstot aviācijas nozari Liepājas reģionā.

 

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS

Pamatdarbības veids pēc saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE) – Pārējās transporta palīgdarbības (kods 5229).

 

PĀRSKATI

2.ceturkšņa pārskats 2017.gads

1.ceturkšņa pārskats 2017.gads

3_ceturkšņa_pārskats_2017.gads.pdf

Gada_paarskats_2016.pdf

Gada_pārskats_par_2014.gadu.PDF

Iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldību_budžeta_par_2014.gadu.PDF

Revidenta_zinojums_2014.pdf

 Zvērināta_revidenta_pārbaudīts_gada_pārskats_par_2015.gadu.pdf

 Iemaksu_atšifrējums valsts un pašvaldības budžetā_par_2015._gadu.PDF

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju.pdf

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2016.pdf

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2016._gadu.pdf

2016.gada_1.ceturkšņa_pārskats.pdf

2016.gada_2.ceturkšņa_pārskats.pdf

2016.gada_3.ceturkšņa_pārskats.pdf

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2016._gadu.pdf

Nefinanšu mērķu izpilde 2016.gadā

Par finansējuma izlietojumu 2016.gadā

Finanšu mērķu izpilde 2016.gadā

 

ALGU BUDŽETS

Amatu_iedalījumi.pdf

Informācija_par_piemaksām_prēmijām.pdf

Atalgojuma_politikas_principi.PDF

 

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

 

NOLIKUMI

Nolikums_Par_SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_NĪ_iznomāšanas_kārtību.pdf