Liepājas lidostas tehniskos datus lūdzu skatiet šeit:

https://ais.lgs.lv/aiseaip