Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes Piekrītu Nepiekrītu

Informācija par kapitālsabiedrību

Informācija par kapitālsabiedrību

SIA „Aviasabiedrība “Liepāja”” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība un SIA „Aviasabiedrība “Liepāja”” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja""_ statūti.

SIA "Avisabiedrība "Liepāja""_struktūra.

 

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” stratēģiskie mērķi:

1. Starptautiskas lidostas ekspluatācija, Liepājas un reģiona sasniedzamības nodrošināšanai un sociālekonomiskai attīstībai;

2. Regulāro pasažieru pārvadājumu attīstība, kā efektīvākais instruments Liepājas un reģiona starptautiskai sasniedzamībai;

3. Mērķtiecīga lidostas kapacitātes iespēju izmantošanas paplašināšana, attīstot aviācijas nozari Liepājas reģionā.

 

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS

Pamatdarbības veids pēc saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE) – Aviotransporta palīgdarbības (kods 52.23).

 

PĀRSKATI

 

2019

1.ceturkšņa_pārskats 2019

2.ceturkšņa_pārskats 2019

3.ceturkšņa_pārskats 2019

 

2018

1.ceturkšņa_pārskats 2018

2.ceturkšņa_pārskats 2018

3.ceturkšņa_pārskats 2018

4.ceturkšņa_pārskats 2018

Gada pārskats 2018

Finanšu mērķu izpilde 2018

Nefinanšu mērķu izpilde 2018

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2018._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2018.gadā.

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2018.

 

2017

1.ceturkšņa_pārskats 2017

2.ceturkšņa_pārskats 2017

3_ceturkšņa_pārskats_2017

4_ceturkšņa_pārskats_2017

Gada pārskats 2017

Finanšu mērķu izpilde 2017

Nefinanšu mērķu izpilde 2017

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2017._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2017.gadā.

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2017.

 

2016

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2016.

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2016._gadu.

Nefinanšu mērķu izpilde 2016

Par finansējuma izlietojumu 2016

Finanšu mērķu izpilde 2016

 

ALGU BUDŽETS

Amatu_iedalījumi.

Informācija_par_piemaksām_prēmijām.

Atalgojuma_politikas_principi.

 

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

 

INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 

INFORMĀCIJA PAR VALDES LOCEKĻIEM

Valdes loceklis Agris Sprūde

 

NOLIKUMI

Nolikums_Par_SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_NĪ_iznomāšanas_kārtību.

 

ĒTIKAS KODEKSS

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" ētikas kodekss

 

DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja""datu apstrādes privātuma politika