Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto pirmās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu un analizējot apmeklējumu statistiku, tad ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas trešās puses statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.Papildus informācija par sīkdatnēm
Apstiprināt visu Neapstiprināt Pielāgot izvēli

Informācija par kapitālsabiedrību

INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja""_ statūti.

SIA "Avisabiedrība "Liepāja""_struktūra.

 

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” stratēģiskie mērķi:

1. Starptautiskas lidostas ekspluatācija, Liepājas un reģiona sasniedzamības nodrošināšanai un sociālekonomiskai attīstībai;

2. Regulāro pasažieru pārvadājumu attīstība, kā efektīvākais instruments Liepājas un reģiona starptautiskai sasniedzamībai;

3. Mērķtiecīga lidostas kapacitātes iespēju izmantošanas paplašināšana, attīstot aviācijas nozari Liepājas reģionā.

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” vispārējais stratēģiskais mērķis:

Nodrošināt Liepājas lidlauka drošu, efektīvu un ilgtspējīgu ekspluatāciju, kā arī, sistemātiski attīstot Liepājas lidlauka infrastruktūru un tehniskā nodrošinājuma bāzi, sekmēt gaisa satiksmes un ar lidlauka darbību saistīto aviācijas uzņēmējdarbības sektoru attīstību.

 

 

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS (NACE)

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS

 

PĀRSKATI

 

2022

Neauditēts 2022.g. trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2022.g. sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2022.g. deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2022.g. gada pārskats

 

2021

Neauditēts 2021.g. trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2021.g. sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2021.g. deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2021.g. gada pārskats

Gada pārskats 2021

Nefinanšu mērķu izpilde 2021

Finanšu mērķu izpilde 2021

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2021._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2021.gadā.

Pasākumi korupcijas riska novēršnai_2021

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2021.

 

2020

Neauditēts 2020.g. trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2020.g. sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2020.g. deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2020.gada pārskats

Gada pārskats 2020

Nefinanšu mērķu izpilde 2020

Finanšu mērķu izpilde 2020

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2020._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2020.gadā.

Pasākumi korupcijas riska novēršnai_2020

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2020.

 

2019

Neauditēts 2019.g. trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2019.g. sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2019.g. deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2019.gada pārskats

Gada pārskats 2019

Nefinanšu mērķu izpilde 2019

Finanšu mērķu izpilde 2019

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2019._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2019.gadā.

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2019.

 

 

2018

1.ceturkšņa_pārskats 2018

2.ceturkšņa_pārskats 2018

3.ceturkšņa_pārskats 2018

4.ceturkšņa_pārskats 2018

Gada pārskats 2018

Finanšu mērķu izpilde 2018

Nefinanšu mērķu izpilde 2018

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2018._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2018.gadā.

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2018.

 

2017

1.ceturkšņa_pārskats 2017

2.ceturkšņa_pārskats 2017

3_ceturkšņa_pārskats_2017

4_ceturkšņa_pārskats_2017

Gada pārskats 2017

Finanšu mērķu izpilde 2017

Nefinanšu mērķu izpilde 2017

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2017._gadu.

SIA_AVIASABIEDRĪBA_LIEPĀJA_informācija_par_saņemto_pašvaldības_budžeta_finansējumu_un_tā_izlietojumu_2017.gadā.

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2017.

 

2016

Ziņas_par_saņemto_līdzfinansējumu_un_dotāciju_2016.

SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_iemaksu_atšifrējums_valsts_un_pašvaldības_budžetā_par_2016._gadu.

Nefinanšu mērķu izpilde 2016

Par finansējuma izlietojumu 2016

Finanšu mērķu izpilde 2016

Gada pārskats 2016

Neauditēts 2016.g. trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2016.g. sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2016.g. deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2016.gada pārskats

 

INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM

 

Dalībnieku sapulce 06.02.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku ārkārtas sapulce 20.02.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku ārkārtas sapulce 11.04.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 28.04.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 12.08.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 09.11.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 19.11.2020

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 25.02.2021

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 16.03.2021

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 20.04.2021

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 14.05.2021

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 19.08.2021

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 17.11.2021

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 05.01.2022

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 22.02.2022

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 28.04.2022

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 16.05.2022

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 25.08.2022

Vēstule_par_sasaukšanu

Vēstule_par_sasaukšanu- papildināta

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 16.11.2022

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

Dalībnieku sapulce 28.02.2023

Vēstule_par_sasaukšanu

Pieņemtie_lēmumi

 

ALGU BUDŽETS

Amatu_iedalījumi.

Atalgojuma_politikas_principi.

Informācija par sociālajām garantijām, prēmijām un piemaksām

 

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi).

 

INFORMĀCIJA PAR VALDES LOCEKĻIEM

Valdes loceklis Agris Sprūde

 

NOLIKUMI

Nolikums_Par_SIA_Aviasabiedrība_Liepāja_NĪ_iznomāšanas_kārtību.

 

ĒTIKAS KODEKSS

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" ētikas kodekss

 

IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA LIEPĀJAS LIDOSTĀ

Informācija trauksmes cēlējiem

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa